Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Nieuws


Bestuurswisselingen

Martijn - 19-03-2006

Met het terugtreden van Opper Lid Endrie en Opper Hoofd Martijn en het zoeken naar eventuele vervangers zijn wij, het algemene bestuur, tot de volgende conclusie gekomen:

Aangezien Barrakkus een volwassen vereniging is geworden waarvan de organisatie omschreven en beschreven is, heeft het de voorkeur het DB te verkleinen. Voor het vele opbouwwerk is het de afgelopen jaren prettig geweest dat het DB uit 5 personen heeft bestaan naast de al aanwezige commissies. We zijn mede hierdoor een volwassen vereniging geworden met een vaste plek binnen het Oldenzaalse Carnaval. Om vanuit deze basis verder te gaan is het niet noodzakelijk een 5-koppig DB te hebben en daarom is het voorstel om terug te gaan naar een 3-koppig DB. Namelijk het Opper Hoofd, Opper Sik en Opper Pin. Samen met de commissie voorzitters moet het dan mogelijk zijn om Barrakkus verder te ontwikkelen. Gezien de fase waarin wij ons als vereniging bevinden zal deze verdeling (DB-AB) meer nadruk leggen bij de commissies en dat is goed aangezien dat het hart van de vereniging moet zijn. Het DB kan zich dan puur richten op de kerntaken namelijk: Strategie en beleid bepalen (kaderzetting) en het financieel verantwoordelijk zijn.

Het voorstel zal zijn om Marwin tot Opper Hoofd te benoemen met Remco als Opper Sik en Sander als Opper Pin. Wanneer je deze visie niet deelt en lid bent van Barrakkus kan je tot 10 dagen voor de ledenvergadering van zaterdag 15 april 2006 met een tegenkandidaat en/of tegenvoorstel komen volgens de regels die gesteld zijn in ons Huishoudelijk Reglement en Kaderboek. Op de ledenvergadering van zaterdag 15 april 2006 kan deze wijziging dan worden bekrachtigd middels een applaus van de aanwezigen. Het enige waar we dan een oplossing voor moeten bedenken is de ledenadministratie. Het lijkt ons verstandig deze te beleggen bij een van de Barrakkers met als ondersteuning/back-up de Opper Pin. Hier is niet iemand voor gevonden.

Verwachten wij jullie hiermee in voldoende mate te hebben ge´nformeerd en hopen wij dat jullie ons hierin zullen steunen. Met jullie steun kunnen we namelijk Barrakkus verder laten groeien en laten bloeien tot een mooie vereniging. Heb je vragen, bel of mail naar ons!