Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Nieuws


Algemene Leden Vergadering Barrakkus

PR-commissie - 18-04-2013

Beste Barrakkers,

Op zaterdag 4 mei 2013 houdt O.O. Barrakkus haar halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze wordt gehouden bij Café Jantje en begint om 20:30 uur. De volgende punten staan op de agenda;

Agenda:

1) Opening

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen vorige vergadering

4) Aankondiging bestuurswisselingen

5) Terugblik afgelopen seizoen

6) Vooruitblik nieuw seizoen

7) Rondvraag

8) Sluiting

Op jouw aanwezigheid als lid wordt gerekend. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zouden wij het op prijs stellen dat je je afmeldt bij onze Oppersik Boet via oppersik@barrakkus.nl

 

Graag zien we je dan op zaterdag 4 mei a.s.

Algemeen bestuur O.O. Barrakkus