Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Nieuws


Algemene Leden Vergadering Barrakkus

PR-commissie - 07-09-2015

De zomer is voorbij, het weer wordt minder dus wordt het weer tijd om de carnavals activiteiten weer op te starten. Begin februari 2016 is het weer zover. Het is een heel erg kort seizoen, maar uiteindelijk gaan we er weer een prachtig carnavalsweekend van maken.

Zoals we gewend zijn vindt er in oktober/november ieder jaar een jaarvergadering plaats. Deze is gepland op zaterdag 10 oktober a.s. bij Café Jantje aan de Steenstraat. Hierbij zijn jullie zijn vanaf 20:30 uur van harte welkom.
Natuurlijk verwachten we een mooie opkomst. We verwelkomen je dus graag. Ter voorbereiding willen we alvast de agenda met jullie delen;

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Bestuurswisselingen
4. Mededelingen
5. Financiën
6. Kascontrolecommissie
7. Vooruitblik komend seizoen.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Qua bestuursfuncties zijn er de volgende twee aftredens aangekondigd:

Opperhoofd : Eric Thijssen
Superdraad : Dillian Koninck

Voor de functie van Opperhoofd heeft Marjolein Dijkhuis-Siers zich beschikbaar gesteld en wij zijn hier als bestuur ontzettend blij mee.

Voor de functie van Opperdraad is formeel nog geen vervanging, echter zal deze voorlopig worden waargenomen door Helmi van Holland.

Mocht je je ook graag aanmelden voor de bovenstaande vacante functies dan kun je dit kenbaar maken door tot 10 dagen voorafgaand (dus uiterlijk op 30 september a.s.) aan de Algemene ledenvergadering door een e-mail te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Barrakkus; oppersik@barrakkus.nl

Uiteraard zal op de jaarvergadering voor bovenstaande wijzigingen de toestemming worden gevraagd aan de leden.

Op jouw aanwezigheid als lid wordt gerekend. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zouden wij het op prijs stellen dat je je afmeldt bij onze Oppersik Coen via oppersik@barrakkus.nl

Tot zaterdag 10 oktober a.s.


Openingsactiviteit Barrakkus

PR-commissie - 07-09-2015

Beste Barrakkers,

De zomer vakantie is achter de rug, dus het Carnavalsseizoen kan weer beginnen.
De eerste vergaderingen hebben we alweer gehad en ook wij als AC hebben weer bij elkaar gezeten voor het organiseren van het eerste, maar zeker niet laatste feestje;
de Openingsactiviteit.

Deze zal plaatsvinden op: ZONDAG 4 OKTOBER om 13.00 uur (verzamelpunt het Molkenboer)

Echter.... Dit jaar doen we het een keer heel anders dan anders. Het is dus wel belangrijk dat de aanmelding OP TIJD binnen is i.v.m. de activiteit.
We gaan op pad, dus zorg er ook voor dat je zondag OP TIJD bent! We blijven niet te lang wachten!

Aanmeldingen moeten VOOR VRIJDAG 25 SEPTEMBER binnen zijn! Aanmelden via e-mail bij Kim Dijkhuys (super_feestbeest@hotmail.com)
En de kosten zullen 15,00 p.p. bedragen
Hier zit het vervoer, eten en een paar consumpties bij in.
Let wel; op onze tussen- en eindbestemming moet de drank na een kleine bijdrage door de vereniging wel ZELF worden betaald.
De prijs van een consumptie op onze eindbestemming is vast gesteld op 1,50 per (normale) consumptie.

Voor mensen met kinderen die nog even moeten slapen: Je kunt nakomen.
We zullen deze mensen laten weten waar we zijn.
Geef wel even door of je er om 13.00 uur bent, of dat je nakomt. Dit i.v.m. het vervoer!

We zullen om ongeveer 16:00 uur op onze laatste bestemming zijn....

De A.C.