Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Nieuws


Openingsactiviteit 23 oktober 2011

PR-commissie - 18-10-2011

Beste Barrakkers,

Zoals vermeld in de nieuwsbrief en eerder op deze site vindt zondag 23 oktober a.s. de openingsactiviteit plaats. Gaarne zouden wij hiervoor jullie aanmelding willen ontvangen. Deze aanmelding is zeer belangrijk, daar wij als organisatie het eten moeten gaan vastleggen. Dus gaarne aanmelden tot uiterlijk vrijdag 21 oktober bij het Superfeestbeest per mail (Super_feestbeest@hotmail.com) of telefonisch op tel.nr. 06-51525833. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

De activiteiten commissie


Jaarvergadering

PR-commissie - 03-10-2011

Langzaam aan worden de carnavals activiteiten inmiddels opgestart om er uiteindelijk weer een prachtig carnavalsweekend van te gaan maken. Alle commissies zijn op de achtergrond dus weer volop bezig.


Zoals we gewend zijn vindt er in oktober/november een jaarvergadering plaats. Deze is gepland op zaterdag 5 november a.s. bij Café Jantje aan de Steenstraat. Jullie zijn vanaf 20:30 uur van harte welkom om deze bij te komen wonen.


Qua bestuursfuncties zijn er geen aftredens aangekondigd. Wel is Sander Zwarthof als penningmeester herkiesbaar.


Tot zaterdag 5 november a.s!!!