Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Nieuws


Sinterklaas bij Barrakkus

PR-commissie - 29-10-2013

Ook dit jaar zal Sinterklaas en zijn (NIET groen geel rood paars) maar Zwarte Pieten weer bij Barrakkus langs komen.
Na een lang telefoon gesprek naar Spanje met Sinterklaas over zijn zwarte pieten, en de discriminatie, zijn we op de datum van 24 november 2013 uitgekomen en zal de Sint zal die middag om half 4 bij ons langs komen.
 
Graag willen wij de ouders vragen voor ieder van hun kinderen een kadootje te kopen van 10 euro en deze ingepakt en voorzien van een naam in te leveren vóór 22 november a.s. tijdens de bouwavonden in de hal.

Verder willen we de ouders vragen om voor ieder kind een klein stukje te schrijven zodat Sinterklaas zich goed kan voorbereiden. Dit stukje graag mailen vóór 17 november a.s. naar kimdijkhuys_8@hotmail.com

Voor de kids zal er ranja en snoepgoed aanwezig zijn.

Voor de ouders vragen wij een kleine vergoeding, deze vergoeding houdt in dat tijdens deze middag een fles bier 1 Euro en fris 0,50 Eurocent gaat kosten.
 
Opgeven voor deze gezellige Barrakkus Familiedag kan tot 17 november 2013 per mail bij kimdijkhuys_8@hotmail.com
Voor eventuele vragen mag je bellen met Kim Dijkhuys (06 5152 5833).

 
Groetjes,


Het Sinterklaasteam


Jaarlijkse Bokbieravond Café Jantje

PR-commissie - 12-10-2013

UITNODIGING        UITNODIGING        UITNODIGING


Op vrijdagavond 18 oktober a.s. organiseert Jan Hoveling van het Barrakkus residentie Café Jantje de jaarlijkse Bokbieravond.


 


Op deze avond worden 3 soorten Bokbier geserveerd:


- Grolsch Bokbier uit het vat
- Texels Bokbier uit het vat
- Leute Bokbier uit de fles


 


Op deze avond zal de 3-mans formatie "Potgrond" zorgen voor de muzikale bijdrage.


 


Uiteraard is onze DJ Bart ook weer van de partij.


 


Ook zullen de nodige hapjes op deze avond niet ontbreken.


 


Alom zijn alle ingrediënten beschikbaar voor een gezellige avond.


 


Heb je zin en tijd, kom dan gezellig naar de Steenstraat bij Café Jantje op vrijdagavond 18 Oktober a.s.


 


Tot dan.


Jaarvergadering Barrakkus

PR-commissie - 08-10-2013

Langzaam aan worden de carnavals activiteiten weer opgestart om er uiteindelijk weer een prachtig carnavalsweekend van te gaan maken begin maart 2014. Alle commissies zijn op de achtergrond dus weer volop bezig.
Zoals we gewend zijn vindt er in oktober/november ieder jaar een jaarvergadering plaats. Deze is gepland op zaterdag 26 oktober a.s. bij Café Jantje aan de Steenstraat. Jullie zijn vanaf 20:30 uur van harte welkom om deze bij te komen wonen. Natuurlijk verwachten we een mooie opkomst. We verwelkomen je dus graag. Ter voorbereiding willen we alvast de agenda met jullie delen;

1.    Opening
2.    Notulen vorige vergadering
3.    Mededelingen bestuur
4.    Bestuurswisselingen
5.    Resultaat 2012-2013 en Begroting 2013-2014
6.    Kascontrole commissie
7.    Vooruitblik komend seizoen
8.    Rondvraag
9.    Sluiting

Qua bestuursfuncties zijn er de volgende aftredens aangekondigd;

•         Technische Commissie     : Thijs Streppel
•         Sponsor Commissie        : Kim ter Maat

Voor bovenstaande commissies hebben zich de volgende personen beschikbaar gesteld:

•         Technische Commissie     : Dennis Dijkhuis
•         Sponsor Commissie        : Manon Smeing

In verband met het beschikbaar stellen van Manon Smeing voor de Sponsor Commissie is de bestuursfunctie van de Kleding Commissie vacant geworden, maar heeft zich inmiddels Dillian Koninck aangemeld om deze functie te willen gaan bekleden.

Mocht je je ook graag aanmelden voor één van de bovenstaande vacante functies dan kun je dit kenbaar maken tot 23 oktober a.s. door een e-mail te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Barrakkus; oppersik@barrakkus.nl

Uiteraard zal op de jaarvergadering voor bovenstaande wijzigingen de toestemming worden gevraagd aan de leden.

Op jouw aanwezigheid als lid wordt gerekend. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zouden wij het op prijs stellen dat je je afmeldt bij onze Oppersik Boet via oppersik@barrakkus.nl

Tot zaterdag 26 october a.s!!!