Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus

Overige informatie

Barrakkus brengt 1 keer per jaar het verenigingsblad het Barrakkertje uit in een oplage van ongeveer 250 stuks. Hierin staat het laatste Barrakkus-nieuws, verslagen van activiteiten, veel foto's, de feestagenda en advertenties van onze sponsoren. Verder wordt iedere maand aan alle leden de Barrakkus Proat per mail verzonden met hierin de laatste ontwikkelingen, het laatste nieuws, belangrijke mededelingen en de feestagenda.

Elk jaar verschijnt in het laatste Barrakkertje van het seizoen een middenpagina met een foto-collage van (actieve) leden.

Mail voor reacties, opmerkingen of voor vragen: info@barrakkus.nl

Overige info van Barrakkus